Rapid21 beszédkészség-fejlesztés

A rapid21 beszédkészség-fejlesztő nyelvi képzés módszertana a coaching-szemléletű nyelvoktatás, célja a hatékony megszólalás, a gátak áttörése, a hatékonyabb munkavégzés elérése.

A képzés célja: rövid, célzott, beszédkészséget fejlesztő nyelvi képzés. Tankönyv használat nélkül, kizárólag szóbeli feladatokkal – szókincsbővítéssel, szituációs gyakorlatokkal, hasznos kifejezések rögzítésével, kiejtés javításával – segíti elő a résztvevők magabiztos nyelvhasználatát.

A coaching illetve tréning jellegű kurzus eredményeképpen nagyban javulnak a résztvevők kommunikációs stratégiái: több kombinációval, hasznos kifejezésekkel, az ismeretlen szavakat könnyen körülírva, nagyobb önbizalommal fognak beszélni.

A kurzust beszédkészség- és igényfelmérés előzi meg, mely alapján testre (szintre, egyéniségre, munkakörre, nyelvi szintre és célokra) szabjuk a beszédtémákat és a kurzus menetét.

 

Rapid 21 sorozatunk három eleme a

Speak21, ami 100% beszédkészség javító feladatra épül,

Win21, amely ugyanezt munkahelyi nyelvezetre alapozza, valamint a

Travel21, amely utazásokra, konferenciákra készít fel hatékonyan.

 

A képzés módszerei

  • 100% célnyelvhasználat anyanyelvi szinten beszélő, vagy anyanyelvi tanárral.
  • Speciálisan kidolgozott, tréning jellegű gyakorlatok (játékok, ellazító, motiváló gyakorlatok, lendületes, szórakozva tanító órák, csoportfeladatok, versenyek, tanári coaching).
  • Drillek (hasznos kifejezések, szófordulatok, történetek, memoriterek, dialógusok).
  • Valódi beszédhelyzetek, élő szituációk eljátszása, rögzítése, javítása.
  • Minden óra menetébe szervesen integráltunk kapcsolódó autentikus hanganyagokat és filmrészleteket, melyek élvezetes és motiváló módon fejlesztik a beszédkészséget.
  • Ezzel a képzési formával vezettük be a szóbeli házi feladat fogalmát, a résztvevők minden alkalommal szóban gyakorolandó memoritert, szituációt, mondókát kapnak otthoni feladatként. 

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

Tréning módszertanunk

A Juventus tréningek a résztvevők maximális bevonásán és aktivitásán alapuló workshopok, melyek a legmodernebb módszertani elemeket alkalmazva igyekeznek a résztvevőkből a lehető legtöbbet kihozni.

 

Hogyan áll össze a testre szabott tréning tematika?

A tematika összeállítása, a gyakorlatok összeválogatása minden esetben annak függvénye, hogy a résztvevők mely készségeit, képességeit szükséges fejleszteni. A célok pontos kijelölése minden sikeres és eredményes tréning titka. Ennek érdekében gondos előkészítési szakasz előzi meg a tréning tematika megszületését. A vezetőkkel, illetve igény esetén a résztvevőkkel egyeztetett interjú során azonosítjuk azokat a „kritikus incidenseket”, melyek visszatérő problémaként jelentkeznek munkájukban. A cég-specifikus szerepjátékok, a napi tevékenység modellezése a későbbiekben segíti a résztvevőket a problémás vagy kihívást jelentő helyzetek hatékony megoldásában.

 

 

Milyen módszereket alkalmazunk?

Egyéni, páros, kiscsoportos, illetve nagycsoportos gyakorlatok váltják egymást a nap során. Ezek mindegyike módszertani szempontból más-más célt szolgál, így áll össze a komplex egész, így épül fel a tréning pszichológiai íve.

Ezek között szerepelnek:

- Interaktív szituációs feladatok

- Kis- és nagycsoportos témafeldolgozások

- Csoportos megbeszélések

- Feladatmegoldások, esettanulmányok

- Szerepjátékok

- Kreatív készségfejlesztő gyakorlatok

- Videofelvételek készítése, elemzése

- Egyéni munka, teszt, kérdőív kitöltés, önreflexió

 

Mit jelent a tapasztalati tanulás?

A tapasztalati tanulás egy aktív tanulási és fejlesztési út. A résztvevők saját próbálkozásaik feldolgozásából jutnak új ismeretekhez önmagukról, társaikról, a világról. Az így megszerzett tudás a korábbinál eredményesebb személyes működéshez vezet, hiszen a résztvevők saját, tényleges megtapasztalásaira épül. Ez pedig többet ér minden előadásnál, hiszen a saját bőrükön érzik viselkedésük eredményességét. „Hallom és elfelejtem, látom és emlékszem, csinálom és megértem” - így szól egy kínai közmondás. A tapasztalati tanulás ez utóbbi utat követi.

 

 

Mire jó a videofelvételek készítése?

A résztvevőkről készült videofelvétel visszanézése közben olyan plusz információhoz jutnak saját magukról, melyre hétköznapi keretek között nincs lehetőségük. Egyrészt önmaguk értékelik saját viselkedési mintáikat, másrészt trénereinktől is szakszerű visszajelzést kapnak egy személyes coaching keretében, ez segíti a reális énkép kialakulását, a pillanatnyi helyzet és az elérendő célkép megragadását.

 

Milyen célt szolgálnak a tesztek, kérdőívek?

Esetenként alkalmazunk kérdőíveket, teszteket, melyek segítik az adott területen meglévő tudás, viselkedés, készség felmérését, az erősségek, fejlesztendő területek kijelölését. A tesztek, kérdőívek kézzelfogható támpontokat adnak a készségfejlesztés útján.


Milyen elméleti tudást kapnak a résztvevők?

A témában a legmodernebb szakirodalomra épülő elméleti háttéranyagot a résztvevők megkapják egyrészt a jegyzetben, melyet vagy online módon érnek el a tréninget megelőzően, ha a képzés blended formáját választották, vagy a helyszínen dolgozzák fel. Másfelől trénereink a gyakorlatokhoz kapcsolódóan modulonként összefoglalják, és rövid interaktív prezentáció formájában előadják a témába vágó szakirodalom fontos és a megértést segítő elemeit, ezzel az előzetes ismereteket is rendszerbe helyezik.

 

Mi a haszna a blended formában történő tanulásnak?

A résztvevők a tréninget megelőzően elsajátítják az elméleti tudást, valamint vizsgát tesznek az első gyakorlati napon. Az ily módon felkészült résztvevők könnyebben, magabiztosabban ültetik át gyakorlatba a megszerzett szakmai tudást a tréningen.

 

Hogyan tartjuk ébren a résztvevők figyelmét?

A résztvevők figyelmét elsősorban a gyakorlatok változatosságával tartjuk életben. A pár perces bemelegítő és energizáló gyakorlatok pedig segítik a ráhangolódást, illetve a jó hangulat meglétét a nap során. A résztvevők aktív részvétele kulcsfontosságú, hiszen tanulás csakis aktív együttműködéssel jöhet létre. Ennek eléréséhez az empátiával és szakértelemmel rendelkező tapasztalt trénereink a résztvevők maximális bevonására törekednek. A résztvevők számára releváns kérdések megvitatása, az egyén-központú bánásmód, a személyre szabott tanácsadás mind részét képezik annak a hozzáállásnak, aminek köszönhetően a résztvevők érzik, hogy a tréning valóban nekik szól, az ő személyes fejlődésüket szolgálja.

 

Hogyan gazdálkodunk az idővel?

A napi tematika négy, hozzávetőlegesen másfél órás modulból áll össze, így a nap során 3 alkalommal tartunk szünetet: 15 perces délelőtti, illetve délutáni kávészünetet, igény szerint 30-60 perces ebédszünetet.

 

Hogyan biztosítjuk, hogy valóban hasznos legyen a tréning a résztvevők számára?

A testre szabott gyakorlatok megélését követően a résztvevők értékelik saját szereplésüket, visszajelzést kapnak egymástól, illetve tapasztalt trénereinktől. Ezek a visszajelzések egyrészt magukban foglalják a pozitívumokat, másfelől a fejlesztendő területeket. A konkrét, építő jellegű visszacsatolás segíti a résztvevőket abban, hogy elkészítsék akciótervüket, ezzel a tanultak kézzelfogható gyakorlati hasznát tudatosítják, és megtervezik, hogy miképpen tudják átültetve alkalmazni mindennapi munkájukban. A tanultak összegzéseképpen kirajzolódik a kép: Mi az erősségem? Mire kell még tudatosabban odafigyelnem, hogy fejlődjek? Mit csinálok holnaptól másképp?

 

Milyen eredmény várható?

A résztvevőknek szakmai ismeretei, nyelvi készségei, munkájukhoz szükséges készségei fejlődnek. A tréninget követően kézzelfogható technikák, módszerek könnyítik a mindennapi munka kihívást jelentő feladatainak megoldását. A gazdagabb eszköztárral rendelkező munkavállalók feladataik elvégzésében eredményesebbekké válnak. Az egyes készségek csiszolására fordított figyelem jó hatással van az önismeretre is, ami növeli a személyes hatékonyságot, magabiztosabb munkavégzést. A személyes jó élmények, a csoporton belüli ismerkedés, vagy ismeretség elmélyítése révén, a résztvevőkben megerősödik a cég iránti lojalitás, a csapathoz tartozás érzése, és ezen keresztül a személyes felelősségvállalás mértéke. 

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

 

További képzéseink, szolgáltatásaink:

ÁLTALÁNOS ÉS ÜZLETI TANFOLYAMOK ONLINE ÉS BLENDED KÉPZÉSEK WORKSHOPOK ONLINE SZINTFELMÉRÉS