Modulrendszerünk

Modulrendszerünket a Közös Európai Keretrendszer (Common European Framework, CEF vagy KER) ajánlása szerint dolgoztuk ki. Figyelembe vettük ugyanakkor a magyar nyelvtanulók tanulási sajátosságait és a nyelvvizsgák tudásszintjét, valamint a vállalati megrendelők képzési igényeit. Így az alábbi 7 szint szintenként 120 órájához rendeltük hozzá képzési tervünket minden európai nyelvből.

Az elérni kívánt szinthez szükséges óraszámokat az előzetes tudásszint felmérésének eredményei alapján határozzuk meg.

 

KER szintek

Nyelvi szint

Óraszám

40 órás modulok

Megszerezhető nyelvvizsgák pl.

C2

Mesterszint / Mastery

80

C2/1 - C2/2

-

C1

Haladó szint / Proficiency

120

C1/1 - C1/2 - C1/3 - C1/4*

Felsőfok

B2

Középszint / Vantage

120

B2/1 - B2/2 - B2/3 - B2/4*

Középfok

B1+

Küszöbszint + / Threshold +

120

B1+/1 - B1+/2 - B1+/3 - B1+/4*

-

B1

Küszöbszint / Threshold

120

B1/1 - B1/2 - B1/3 - B1/4*

Alapfok

A2

Alapszint / Waystage

120

A2/1 - A2/2 - A2/3 - A2/4*

-

A1

Minimum szint / Breakthrough

80

A1/1 - A1/2 - A1/3 - A1/4*

-

 

Az óraszámok tantermi kontaktóraszámot jelölnek, emellett a sikeres nyelvtanulás, vizsgázás alapfeltétele a résztvevők aktív hozzáállása, a tanultak órán kívüli ismétlése, szótanulás, nyelvtani gyakorlás. Az egyéni tanulás tartalmához és módszereihez oktatóink folyamatos iránymutatást, segítséget adnak.

 

*Az egyes szintek utolsó modulja opcionális, lassabb haladás vagy az otthoni tanulás hiánya esetén lehet rá szükség. Hasznos modul lehet még nyelvvizsga-felkészítő, szaknyelvi vagy anyanyelvi blokk beszúrására.