Módszertanunk

Kiváló módszertan az Ön fejlődése érdekében

A képzési kiválóság, eredményesség elérésére való törekvést kulcs kompetenciáknak tartjuk.

A képzési-szakmai kiválóság ismérvei:

- Szakmailag és emberileg kiváló oktatók.

- A felnőttek tanulásához, fejlesztéséhez igazított alapelvek, kiváló módszertani háttér.

- A kitűzött célokat pontosan mérő, kiváló vizsgarendszer és teljesítményértékelés.

 

Kiváló módszertani hátterünk

 

- Képzésünk módszertanának fókuszában a felnőttoktatás sajátosságai állnak. Elsődleges célunk, hogy a résztvevők értékteremtő nyelvi és szakmai kompetenciák birtokába jussanak, amelyeket versenyelőnyként tudnak használni mindennapi munkájuk során. 

- A képzés helyzetgyakorlat- és szituációközpontú. Az ismeretanyag elsajátítására azonnali gyakorlás és alkalmazás során kerül sor. 

- A fókuszált munkahelyi tartalom érdekében motiváló, testre szabott gyakorlatokat alkalmazzuk (pl. pármunka, szerepjáték, szituációs gyakorlat, esettanulmány, prezentáció). 

- Az idegen nyelvű képzéseken 100%-os a célnyelvi kommunikáció.

- A képzéseken a résztvevők aktív szereplése a meghatározó.

- Folyamatosan támogatjuk képzéseink eredményességét online, távoktatási megoldások biztosításával.

 

Oktatóink felkészülését könyvtár, online módszertani oldalak, szaktanári konzultációk és továbbképzések segítik.