Engedélyezett tréningek

Készségfejlesztő tréningjeink a munkavégzés hatékonyságát, eredményességét, a szervezet megfelelő képviseletét elősegítő készségek fejlesztését célozzák. A képzési programunk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a vonatkozó rendeletek alapján készült, azoknak mindenben megfelel. A tréningeket magyar vagy angol nyelven, szekértő trénerrel, magas szakmai tartalommal tartjuk, gördülékeny és profi adminisztrációval támogatjuk.

Engedélyezett programunk neve: Üzleti kommunikáció készség-fejlesztő tréningprogram
Képzési kör: "D"
Engedély száma: E-000543/2014/D01
Óraszám: Tréningjeink időtartama 30 óra, a 6 téma összesen 180 óra.
Létszám: max. 12 fő/csoport
Megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány

Engedélyezett képzéseinket azoknak a vállalati partnereinknek ajánljuk,

  • www.juve.hu akik a szakképzési keretből vagy
  • www.juve.hu pályázati forrásból valósítják meg a képzéseket
  • www.juve.hu akiknek fontos az Áfa mentes szolgáltatás

A tréning program moduljai:

 

 

 

Asszertív kommunikáció

A résztvevők képessé válnak magabiztosan, nyíltan és egyértelműen kommunikálni egy adott témában úgy, hogy összhangot teremtsenek az önérvényesítés és az együttműködés dimenzióiban. A vitakultúra, „elegáns” konfliktuskezelés és kommunikációs eszközök elsajátításával sikeresebben áthidalják az érdekellentéteket, gyorsabban felismerik a konfliktusok kiváltó okait, és hatékonyan lebontják az akadályokat, gátakat.

 

 

Tárgyalások vezetése

A képzés célja a tárgyalási kompetenciák fejlesztése és a sikeres munkahelyi kommunikáció támogatása. A résztvevők képessé válnak a tudatos felkészülés révén a tárgyalási helyzetekben sikeresen erősíteni saját pozíciójukat, képessé válnak a tárgyalási hibákat elkerülni és elsajátítják a win-win szituáció elérésének képességét, az empátiát, érvelés és kérdezés készségét.

 

 

Prezentációs technika

Testre szabott, hatékony prezentációs eszközöket sajátítanak el a résztvevők, hogy magas színvonalú, magabiztos, megfelelő stílusú beszédeket, előadásokat tudjanak tartani. Bevált módszereket tanulnak a beszédek összeállítására, pontokba szedésére, a hangszín és a testbeszéd nyújtotta lehetőségekre, melyek a professzionális előadók titkos fegyverei. Megismerik a hallgatóságot alkotó különböző személyiségtípusokat, és az általuk elvárt különböző közlésfajtákat.

 

 

Szituatív vezetés

A tréning során a résztvevők olyan leadership és menedzsment technikákat kapnak, amely segítségével képesek lesznek felismerni a különböző személyiségjegyeket, típusokat és használni tudják a hozzájuk kapcsolódó optimális kommunikációs eszközöket annak érdekében, hogy harmonizálják a szervezeti és egyéni célokat. A résztvevők hatékonyan tudnak együttműködni a különböző kompetenciaszintű, viselkedésmintájú és motivációjú beosztottakkal.

 

 

Időgazdálkodás

Az időgazdálkodási kompetencia a hatékony munkavégzés és a sikeres önszervezés alapja. Megfelelő időgazdálkodással a résztvevők eredményessége növelhető mind a vállalatnál betöltött szerepük, mind a magánéletük területén. A modul célja tudatosítani a résztvevők számára az idő értékét, segíteni a célok kitűzését, kézzel fogható módszereket átadni- a feladatok priorizálásán keresztül- a halogatás és az időrabló tényezők kiküszöbölésére, ill. az időhatékonyság növelésére.

 

 

Problémamegoldás, stressz- és konfliktuskezelés

A tréning fejleszti a résztvevők probléma felismerési képességét, használható módszereket ad a problémák szisztematikus, hiedelmektől és félelmektől mentes megoldásához. A problémák okozta stressz és konfliktus helyzetre hatékony, egyéni és csoportos megoldási technikákat sajátítanak el a résztvevők. A kommunikációs eszközök segítségével képessé válnak arra, hogy megvitassák a probléma okait, majd megalapozott, a gyakorlatban is végrehajtható tervet készítsenek elhárításuk érdekében. A tréning eredményeképpen növekszik az egyéni és munkahelyi eredményesség, nő a motiváltság, ill az életvitel és egészségi szint.

 A részletes képzési programot, kérésére szívesen megküldjük e-mailben.

 

AJÁNLATKÉRÉS

 

Tudjon meg többet:

vállalati nyelvi képzés www.juve.hu www.juve.hu www.juve.hu
MIÉRT A JUVENTUS? SZAKKÉPZÉSI, PÁLYÁZATI KERETEK ENGEDÉLYEZETT NYELVI KÉPZÉS KIHELYEZETT NYELVTANFOLYAMOK